Årsberetning for 2015

STYRET:

Styret har i perioden hatt følgende sammensetning: 

Elisabeth Jangås                : Leder

Kristin Gude                     : Styremedlem

Janne Gregersen               : Styremedlem

Guro Svenningsen              : Styremedlem

Eli Moen                           : Styremedlem

Camilla I. Karlsen               : Varamedlem

Stig Thorsen                     : Varamedlem

 

 STYREMØTER:

Det har vært avholdt 5 styremøter i 2015, i tillegg til løpende møter ved klubbens arrangementer. I tillegg har det vært jevnlig kontakt pr. telefon og mail gjennom hele året.

 

MEDLEMMER:

Klubben har pr. 31.12.2015 – 260 medlemmer. Det er 7 husstandsmedlemmer og 1 æresmedlem. I tillegg har klubben 4 gratismedlemmer. 

 

UTSTILLINGER:

Det har vært avholdt 1 utstillinger i 2015.

Båstad Gr. Eier JFF fikk i 2015 ha med dachshundrasene på sitt arrangement som erstatning for Oslo og Omegn Dachshundklubbs vanlige høstutstilling. Dette ble gjort på grunn av OODHKs ansvar for gjennomføring av rasespesial i forbindelse med EDS2015. 

Utstillingen 5. september ble arrangert i forbindelse med NKKs Europavinnerutstilling på Norges Varemesse på Lillestrøm. Det var 108 påmeldte hunder.

Dommere på utstillingen var: Horst Kliebenstein (alle langhår), Lisbeth Campbell (alle korthår) og Marianne Holmli (alle strihår). BIS dommer var Horst Kliebenstein.

BIS ble: Gudwil’s Jerven Jame Dekurazh, (kanindachsshund strihåret). Eier: Dmitry Blagovestnov, Russland 

 

ORDINÆRE BLODSPORPRØVER:

Det har vært avholdt 1 ordinær blodsporprøve i 2015.

Prøven ble avholdt i Østmarka 14. juni 2015. Det var påmeldt 21 hunder, alle fikk plass.

Det var 15 dachshunder av de 31 påmeldte.

Dommere var: Inger Marie Højdahl, Heidi Throndsen, Stig Thorsen, Arvid Fjellandsbø og Jan Lind. 

Prøvens beste dachshund ble: Dachshund strihåret; Zumba av Larhjelm, eier/fører: Hanne S. Løvvold.

2 hunder oppnådde tittelen N VCH, begge dachshund strihåret: Zumba av Larhjelm (eier Hanne S. Løvvold) og Zwing av Larhjelm (eier Elisabeth Refhaug Lillebuen og Svein Lillebuen). 

 

BEVEGELIGE BLOD- OG FERSKSPORPRØVER:

Vi har hatt bevegelige blod- og fersksporprøver gjennom hele året fordelt på 5 ref.nr.

Det har startet til sammen 46 ekvipasjer, fordelt på 13 ferskpor og 33 blodspor. 

Dommere har vært: Heidi Throndsen, Jan-Erik Engh, Jan Lind, Arvid Fjellandsbø, Trond Eliassen og Stig Thorsen.

 

RINGTRENINGSKURS:

Ringtreningskurs ble avholdt ved Groruddalen skole 18. og 25. august. På disse kveldene var det 6 hunder tilstede. 

 

BLODSPOR/ETTERSØKSTRENING:

Grunnleggende innføring i blodspor- og ettersøk ble avholdt ved over 4 kvelder. Vi startet med teorikurs den 15. april med Guro Svenningsen som kursleder. Deretter var det 3 samlinger i skogen med spor. 2 kvelder ved Groruddammen og siste dag i Rælingen som ble avsluttet med grilling og kos. Det deltok 10 ekvipasjer. 

 

KLUBBLEDERMØTE 25.04.2015:

Janne Gregersen deltok på møtet. 

 

DACHSHUNDTINGET 26.04.2015:

Her deltok: Janne Gregersen 

 

DIALOGMØTE 17.10.2015:

Her deltok: Janne Gregersen 

 

RASEMESTERSKAP PÅ IGSI GÅRD 25.07.2015

Her deltok: Kristin Gude med Prestemoens Immer, og ble nr. 3.

 

ANNET:

Medlemsmøte med tema saker til Dachshundtinget, etterfulgt av pelspleie og kloklipp. 

Klubben har etter søknad til NDF fått økt sin region til å gjelde område Nittedal, Hakadal mot grensa til Oppland. 

 

ØKONOMI:

Klubben har hatt stabil økonomi gjennom hele året. 

Saldo pr 31.12.2015 kr 108 377,37. 

Klubbens regnskap for 2015 viser ett overskudd på 24 665,13. 

 

 

Elisabeth Jangås

 

Janne Gregersen

 

Guro Svenningsen

 

Kristin Gude

(Sign.)

 

(Sign.)

 

(Sign.)

 

(Sign.)

 

 

 

 

 

 

 

 

Eli Moen

 

 

Camilla I. Karlsen

 

 

Stig Thorsen

 

 

(Sign.)

 

(Sign)

 

(Sign.)

 

 

 

Revisors beretning

Til generalforsamlingen i

Oslo og Omegn Dachshundklubb 

 

 

REVISJONSBERETNING

Undertegnede har gjennomgått alle bilag for inntektsåret 2015.

Bilagene er tilfredsstillende attestert.

Regnskapet viser en fremgang med totalt 8 % økning av driftsinntektene.

Driftsinntektene har øket med 55 % på  utstillingene, mens sporprøvene har en tilbakegang på 31%.

Driftskostnadene er redusert med 6 % og det medfører et meget godt driftsresultat for 2015.

Overskuddet ble på

Kr 24665,00

Resultatet er blant det beste i klubbens historie og det viser at klubbens ansvarlige har også i år drevet klubben utmerket.

Jeg anbefaler generalforsamlingen om å godkjenne årets regnskap.

 

 

Tromøy, 7.1.2015 

Tom Bredo Olsen