Utstilling og valpeshow for dachshunder

Oslo og omegn dachshundklubb ønsker hjertelig velkommen til utstilling og valpeshow den 10. april 2016. Tradisjonen tro avholdes vårutstillingen på Grorud samfunnshus.

Dommer: Per Kristian Andersen, Norge.

Påmeldingsfrister: ordinær: 14. mars, utsatt: 21. mars. Kun forhåndspåmelding av valper.

Priser:
Voksne: ordinær kr. 350,-/utsatt kr. 450,-/manuell kr. 415,-
Valper: 150,-

Kort presentasjon av dommer for dagen:
"Min aktivitet med hund begynte på slutten av 1960 tallet med Schäferhund. Det ble trent lydighet og bruksarbeid og etter hvert ble redningshundarbeid både på sommer og vinter den viktigste del av bruksarbeidet. 

Hundekjøring med både en- og trespann nordisk stil var en hyggelig del av aktiviteten. Her ble det også brukt lånte Riesenschnauzere, så det ble litt kjennskap til denne rasen. 

Jeg startet tidlig på åttitallet oppdrett av Leonberger og var med og startet Norsk Leonberger Klubb og var klubbens første leder. Jeg er for tiden visepresident i den internasjonale Leonberger Union. Etter hvert ble også oppdrett av Norwich terrier en del av aktiviteten under prefiks Terr-Leons, hvor jeg var med til midt på 1990-tallet. 

Jeg har vært viseformann i Norsk kennel klubb i 9 år og ha vært med i mange nasjonale komiteer og har vært delegat til FCI, FCI Europaseksjonen og Nordisk Kennel Union. 

Dommervirksomheten startet med min første autorisasjon i 1993. Siden har jeg utvidet med raser i litt variert tempo avhengig av engasjementet i styrer og komiteer frem til at jeg i sommer ble autorisert til å dømme alle raser. Denne autorisasjonen setter jeg stor pris på. 

Jeg gleder meg til å dømme på deres utstilling."