ÅRSMØTE INNKALLING 2018

Årsmøte  25/1-18

 Sted: Grorud Samfunnshus,

 Gårdsveien 6, 0952 Oslo

Tid: 19:00

 Styret hadde i 2017 følgende sammensetning:

 Leder: Lene Husby ( ikke på valg)

 Nestleder:    ( på valg 2 år)

 Styremedlem: Camilla Iren Karlsen (På valg)

 Styremedlem: Anne-Lise Claussen ( Ikke på valg)

Styremedlem: Maria v.d Brink ( ikke på valg)

 Varamedlem: Stig Thorsen ( på valg)

 Varamedlem: Johan Gjølberg  ( på valg)

Utgående posisjon : Styremedlem Kristin Gude  ( På Valg) ,denne posisjonen er erstattet med Nestleder

Saksliste

 1. Godkjenning av innkalling

 2. Valg av møteleder

 3. Valg av referent

4. Valg av to personer til å undertegne protokollen

 5. Årsberetning

 6. Regnskap

7.Lovendringer

8. Innmeldte saker

 9. Valg (Styre + Valgkomite)

 Saker som ønskes fremmet på årsmøte sendes til: Lene Husby , Åssiden 18 , 1860 Trøgstad eller lenedachshund@outlook.com innen 15.12.2017

Forslag til kandidater , sendes leder i valgkomiteen Eli Moen , elimoen8@gmail.com innen

31.12.2017

Alle foreslåtte kandidater må være forespurt og samtykket i å stille på valg. Kom gjerne også med forslag til komitemedlemmer.

Fullstendige sakspapirer med årsberetning blir publisert på vår hjemmeside. De som ønsker papirer tilsendt i brev, må gi klubbens leder beskjed om dette innen 31.12.2017.

Årsberetning

 

Året 2017 har vi holdt på med følgende aktiviteter: Sporkurs, sporprøver, utstillinger og sosialt samvær samt klubbkveld.

 

Vårutstillingen ble avholdt på Fjerdingby utenfor Lillestrøm. Dommer for dagen var John S. Berg. Totalt 58 hund og 13 valper var påmeldt til denne utstillingen. Vi hadde kiosk, men PGA plassmangel var det utrolig liten plass i dette lokalet. (Resultater se eget ark).

 

Sporkurset ble avholdt i Nkks lokaler og den praktiske delen ble avholdt April/Mai. Det var 6Stk som deltok på dette i år. Janne Gregersen og Stig Thorsen tok seg av dette, samt Guro Svenningsen.

 

Årets eneste Ordinære sporprøve ble avhold litt senere enn vanlig, da vi måtte avlyse først oppsatt PGA vilt. Når først sporprøven skulle bli avholdt vardet 15 deltagere, hvorav 4 dachser som fikk være med av de mange påmeldte. Dessverre fikk ikke alle bli med. (Resultater se egen side) Dagen var preget av mye regn. Fra styret var Maria og Anne Lise representert og sto for mye av kiosken.

Vi har også avholdt 19 bevegelige sporprøver og 11 Fersksporprøver dette året.

 

Det første sosiale samværet ble avlyst PGA lyn og kraftig regnvær. Men vi tok det opp igjen og dette var vellykket. Det kom ca. 30 mennesker med hund. Vi hadde ringtrening og grillet pølser. Vi fikk snakket og koset oss med hunder og mennesker. Dette var vellykket og vi håper å gjenta dette noen ganger neste år. Dette treffet resulterte i 3 nye medlemmer.

 

Sommerutstillingen ble avholdt i August på Bogstad Gård. Det hadde vært en regnfull natt så vi var spente på hvordan gressmatten var om morgenen. 51 voksne og 12 valper var påmeldt for dommer Lars Widen (S). Vi hadde fått masse flotte premier i sponsor og vi hadde gavebord også til utlodning. (Resultater se egent skriv)

 

Mot vinteren avhold klubben ett samarbeid med Hotdogshop på Bjørkelangen. Der hadde vi kundekveld med medlemstilbud til medlemmer av OODHK. Fra styret var den Anne Lise og Lene som baket kaker og var der i regi av klubben. Mange dachshundeiere tok turen dit i mørke. Dette resulterte i 2 nye medlemmer.

 

 

 

------------------------------------               -------------------------------

Lene Husby                                              Anne Lise Claussen

 

------------------------------------               -------------------------------

Kristin Gude                                             Camilla Iren Karlsen

 

------------------------------------              -------------------------------

Maria van der Brink                                   Johan Gjølberg

 

------------------------------------

Stig Thorsen

Valgkomiteens innstilling for 2018

Leder: Lene Husby ( Ikke på valg)

N.Leder: Anne-Lise Claussen ( ny 2 år)

Styremedl: Camilla iren Karlsen ( ny 2 år)

Styremedl: Kristin Gude (ny 1 år)

Styremedl: Maria v.d Brink ( Ikke på valg)

Varamedl: Johan Gjølberg ( ny 1 år)

Varamedl: Stig Thorsen ( Ny 1 år)

Det er ikke kommet noen innkommene forslag  , og valgkomiteen er kommet til enighet om denne innstillingen

Alle er forespurt

 

Pr. 18.01.2018

Ligger regnskapet til revidireing og vil bli lagt frem på Årsmøte , revisors berettning blir lagt ut når den ankommer. 

 

Lover for klubber 2017

Ny lovmal for lokalklubber som skal vedtas på dette årsmøte

resultatregnskap2017

Berettningen er undertegnet med desverre kommer ikke dette frem her , men fremlegges i sin helhet på årsmøtet 25/1