Dette må vi fortelle "mor og far" slik at de kan melde seg inn. Foto: N.W.

Hvis du ønsker å bli medlem hos oss, kan dette gjøres på to måter.

Du kan melde deg inn gjennom Norsk Kennel Klub (NKK) ved å følge opplysningene på denne linken:

http://www.nkk.no/nkk/public/openIndex?ARTICLE_ID=1086771665367

Du kan også melde deg inn gjennom NDFs medlemsservice:
Raymond Bråten, tlf.: 928 08 741 eller raymond@kennel-kokopelli.com


Som medlem i NDF blir du også medlem i NKK. Du får NKKs blad Hundesport 10 ganger årlig og NDFs blad Dachshunden 4 ganger.
Medlemskapet følger kalenderåret.

I 2012 koster medlemskapet kr. 405.-, av dette er kr. 160.- grunnkontingent til NKK og kr. 245.- for medlemskapet i NDF.

Vi ønsker deg velkommen som medlem.