Priser og avgifter i vår klubb:


Blodsporprøver bevegelige

Kr 400,- 

Blodsporprøver ordinære

Kr 350,-

Fersksporprøver

Kr 400,- 

Utstilling, voksne (fra og med 3. hund halv pris).

Kr 350,-

Utstilling valper

Kr 150,-


Alle påmeldingsavgifter settes inn på klubbens konto nr:

0530.41.83901.

Husk og merke hva innbetalingen gjelder, samt hundens registreringsnummer.

Koste hva det koste vil, jeg gir blaffen. Foto: N.W.