2013

ÅRSBERETING FOR OSLO OG OMEGN DACHSHUNDKLUBB

 

Årsmøte:

 

Ordinært årsmøte ble avholdt 31.01.2013 i Grorud samfunnshus.

Referat fra møtet finnes bakerst i årsberetningen.

 

 

Styret:

 

Styret har i perioden hatt følgende sammensetning:

 

Stig Thorsen                    : Leder

Elisabeth Jangås                : Styremedlem (Trukket seg)

Anne Krieken Laski            : Styremedlem

Guro Svenningsen             : Styremedlem

Sara Ma Horverak             : Styremedlem

Knut Eide                         : Varamedlem (Flyttet til Svalbard, og trukket seg, ikke erstattet)

Åke Elden                        : Varamedlem

 

STYREMØTER:

 

Det har vært avholdt 3 styremøter i 2013, i tillegg til løpende møter ved klubbens arrangementer. I tillegg har det vært jevnlig kontakt pr. telefon og mail gjennom hele året.

 

Medlemmer:

 

Klubben har pr. 31.12.2013 – 261 medlemmer. Det er13 husstandsmedlemmer og 1 æresmedlem. I tillegg har klubben 16 gratismedlemmer.

 

Utstillinger:

 

Det har vært avholdt 2 utstillinger i 2013.

 

1) Utstillingen 2. Mars ble i tradisjonen tro avholdt i Grorud Samfunnshus, hvor vi hadde invitert Bjarne Sørensen (NO/DK) som dommer. Han dømte 41 voksne hunder og 16 valper.

BIS ble: Dvergdachshund strihåret – Multivinner Wervest’s Winn – Eier: Vera Vestby.

 

2) Utstillingen 21. september var også innendørs i Grorud samfunnshus. Dommer var Marit Sunde (NO) som dømte 48 voksne og 9 valper.

BIS ble: Dachshund Strihåret - N VCH N SE UCH Visvas Av Larhjelm– Eier: Pernille Saltnes

 

 

Ordinære blodsporprøver:

 

Det har vært avholdt 1 ordinær blodsporprøve i Østmarka i 2013.

 

Det var søndag 2 juni. Det var påmeldt 35 hunder, og med kun 15 spor ble det foretatt loddtrekning.

Det var 7 dachshunder som kom gjennom” nåløyet”.

 

Av 15 startende hunder gikk 4 dachshunder til premiering.

 

Prøvens beste hund og dachshund ble: NORDJV-10 NVCh Wenja`s Ågot – Eier: Øydis Kveta

 

Dommere var: Inger Marie Højdahl, Stig Thorsen, Arvid Fjellandsbø og Jan Lind.

 

 

BEVEGELIGE BLOD,- OG FERSKSPORPRØVER:

 

Vi har hatt bevegelige blod- og fersksporprøver gjennom hele året. Det har startet til sammen 37 ekvipasjer hos oss, fordelt på 4 ferskpor og 33 blodspor.

 

Dommere har vært: Inger Marie Højdahl, Heidi Throndsen, Jan-Erik Engh, Jan Lind, Arvid Fjellandsbø og Stig Thorsen.

 

 

Ringtreningskurs:

 

Ringtreningskurs ble avholdt.

 

Blodspor/ettersøks trening:

 

Grunnleggende innføring i blodspor- og ettersøk ble avholdt ved Østmarksetra.

 

 

REPRESENTANTSKAPSMØTE:

 

Her deltok: Stig Thorsen og Elisabeth Jangås

 

 

KLUBBLEDERMØTE:

 

Stig Thorsen deltok på møtet.

 

ANNET:

Det er i løpet av 2013 foretatt 1 stk. ryggrøntging av hunder av klubbens medlemmer, der vi har tilbakebetalt 200,- pr. hund.

 

 

ØKONOMI:

 

Klubben har hatt stabil økonomi gjennom hele året.

 

Saldo pr 31.12.2013 kr 72 647,31.

 

 

  

 

 

Stig Thorsen

 

Anne Krieken Laski

 

Guro Svenningsen

 

Elisabeth Jangås

(Sign.)

 

(Sign.)

 

(Sign.)

 

(Sign.)

 

 

 

 

 

 

 

Sara Ma Horverak

 

Knut Eide

 

 

 

 

(Sign.)

 

(Sign.)

 

(Sign.)

 

 

 

 

Til generalforsamlingen i

Oslo og Omegn Dachshundklubb

 

REVISJONSBERETNING

Undertegnede har gjennomgått alle bilag for inntektsåret 2013.

Bilagene er tilfredsstillende attestert.

Driftsinntektene er redusert med 50 % og driftskostnadene er redusert tilsvarende.

Regnskapet blir fremover presentert slik at man kan se inntekter og kostnader for

utstillingene og stevnene hver for seg.

Driftsresultatet for 2013 ble litt bedre enn fjoråret, men det ble underskudd på Kr 12111,00

Klubbens økonomi er fortsatt god.

Jeg anbefaler generalforsamlingen om å godkjenne årets regnskap.

 

Tromøy, 9.1.2014

Tom Bredo Olsen

 

2012

ÅRSBERETNING FOR 2012

 

Årsmøte:

 

Ordinært årsmøte ble avholdt 31.01.2012 i Grorud samfunnshus.

Referat fra møtet finnes bakerst i årsberetningen.

 

 

Styret:

 

Styret har i perioden hatt følgende sammensetning:

 

Stig Thorsen                  : Leder

Arild Emilsen                  : Styremedlem

Tor Harestad                 : Styremedlem

Guro Svenningsen         : Styremedlem

Sara Ma Horverak         : Styremedlem

Lene Husby                   : Varamedlem (trukket seg, ikke erstattet)

Andre Solstad                : Varamedlem

 

STYREMØTER:

 

Det har vært avholdt 2 styremøter i 2012, i tillegg til løpende møter ved klubbens arrangementer. I tillegg har det vært jevnlig kontakt pr. telefon og mail gjennom hele året.

 

Medlemmer:

 

Klubben har pr. 31.12.2012 – 304 medlemmer, hvorav 288 er tellende til RS. Disse fordeler seg slik: 275 hovedmedlemmer, 12 husstandsmedlemmer og 1 æresmedlem. I tillegg har klubben hele 16 gratismedlemmer. Disse er ikke er tellende til RS.

 

Utstillinger:

 

Det har vært avholdt 2 utstillinger i 2012.

 

1) Utstillingen 3. Mars var vår storcert utstilling. Den ble avholdt i Grorud Samfunnshus, hvor vi hadde invitert Marian Draganescu(Romania) som dommer. Han dømte 76 voksne hunder og 17 valper.

BIS ble: Dachshund korthåret - NORDJV-10 Catalina De Fermincan – Eier: Rita og Atle Aspevik

 

2) Utstillingen 22. september var også innendørs i Grorud samfunnshus. Dommer var Anette Edlander (S) som dømte 52 voksne og 15 valper.

BIS ble: Dachshund Strihåret - N UCH Ramp Av Larhjelm – Eier: Lars Hjelmtvedt/Anders Tunold-Hansen

 

 

Ordinære blodsporprøver:

 

Det har vært avholdt 1 ordinær blodsporprøve i Østmarka i 2012.

 

Det var søndag 10. juni. Det var påmeldt over 40 hunder, og med kun 15 spor ble det foretatt loddtrekning.

Det var 9 dachshunder som kom gjennom ”nåløyet”.

 

Av 15 startende hunder gikk 7 dachshunder til premiering.

 

Prøvens beste dachshund ble: NORDJV-10 N VCh Wenja’s Ågot – Eier: Øydis Kveta

 

Dommere var: Sølvi Eriksson, Inger Marie Højdahl, Stig Thorsen, Arvid Fjellandsbø og Jan Lind.

 

 

BEVEGELIGE BLOD- OG FERSKSPORPRØVER:

 

Vi har hatt bevegelige blod- og fersksporprøver gjennom hele året. Det har startet til sammen 50 ekvipasjer hos oss, fordelt på 6 ferskspor og 44 blodspor.

 

Dommere har vært: Inger Marie Højdahl, Heidi Throndsen, Jan-Erik Engh, Sølvi Eriksson, Jan Lind, Arvid Fjellandsbø og Stig Thorsen.

 

 

Ringtreningskurs:

 

Ringtreningskurs ble avholdt 3. og 10. Mai ved Skullerud skole.

 

Blodspor/ettersøks trening:

 

Grunnleggende innføring i blodspor- og ettersøk ble avholdt ved Østmarksetra 8. og 15. mai.

 

DACHSETREFF 2012:

 

Årets dachsetreff ble besluttet avlyst grunnet lite påmeldinger. Vi prøver på nytt igjen i 2013.

 

 

REPRESENTANTSKAPSMØTE:

 

Her deltok: Stig Thorsen, Nina Williamson. Lene Husby kom ikke, og gav sin stemme til Stig

 

 

KLUBBLEDERMØTE:

 

Stig Thorsen deltok på møtet.

 

ANNET:

Det er i løpet av 2012 foretatt 1 stk. ryggrøntging av hunder av klubbens medlemmer, der vi har tilbakebetalt 200,- pr. hund.

 

Det ble ikke sendt ut medlemsinfo. pr. post i 2012. Dette vil bli re-vurdert for 2013, da vi ønsker å sjekke ut om dette har effekt på deltagelse på klubbens arrangementer.

 

ØKONOMI:

 

Klubben har hatt god og stabil økonomi gjennom hele året.

 

Saldo pr 31.12.2012 kr 81 525,05.

    

 

   

 

 

Stig Thorsen

 

Arild Emilsen

 

Guro Svenningsen

 

Tor Harestad

(Sign.)

 

(Sign.)

 

(Sign.)

 

(Sign.)

 

 

 

 

 

 

 

Sara Ma Horverak

 

 

 

Andre Solstad

 

 

(Sign.)

 

 

 

(Sign.)

 

 

 

 

 

2011

Årsmøte

Ordinært årsmøte ble avholdt 27.1.2011 i Grorud samfunnshus.

Referat fra møtet finnes bakerst i årsberetningen.

 

Styret

Styret har i perioden hatt følgende sammensetning:

Stig Thorsen                       :  Leder
Arild Emilsen                     : Styremedlem
Turid Opsahl                       : Styremedlem
Frode Opsahl                     : Styremedlem
Tor Harestad                       : Styremedlem
Gunn C. Østby                   : Varamedlem
Grazyna Anna Madra      : Varamedlem 


Styremøter
 

Det har vært avholdt 2 styremøter i 2011, i tillegg til løpende møter ved klubbens arrangementer. I tillegg har det vært jevnlig kontakt pr. telefon og mail gjennom hele året.

 

Medlemmer

Klubben har pr. 31.12.2011 – 304 tellende medlemmer til RS fordelt slik: 287 hovedmedlemmer, 10 husstandsmedlemmer og 1 æresmedlem. I tillegg har klubben 16 gratismedlemmer.

 

Utstillinger

Det har vært avholdt 2 utstillinger i 2011.

 

Den første var på Kalbakken i Grorud Samfunnshus  5. mars hvor Pauliina Sjöholm (FI) dømte 46 voksne hunder og 17 valper.

Best in show ble: Dvergdachshund korthår, Minstemann’s Fantasy From Thorn, Eier: Anita og Åge Solberg.

 

Utstillingen 17. september var også på Kaldbakken, og ble holdt utendørs ved Grorud samfunnshus. Dommer var Anne L. Buvik (N) som dømte 31 voksne og 13 valper.

Best in show ble : Dvergdachshund strihår MULTI UCh MULTIVINNER Wervest’s Winn. Eier: Vera Vestbye

 

Ordinære blodsporprøver

Det har vært avholdt 2 ordinære blodsporprøver i Østmarka i 2011.

 

Den første var søndag 19. juni. Det var påmeldt over 40 hunder, og med kun 12 spor ble det foretatt loddtrekning.

Det var 5 dachshunder som kom gjennom ”nåløyet”.

Av 12 startende hunder gikk 5 dachshunder til premiering.

Prøvens beste hund og dachshund ble: Dvergdachshund strihår NORDJV-10 Wenja’s Ågot ,  eier: Øydis Kveta

Dommere var Inger Marie Højdahl, Stig Thorsen, Arvid Fjellandsbø og Arild Emilsen.

 

Den andre ordinære prøven ble avholdt søndag 28. august, med 35 påmeldte hunder, og 13 startende.

Det var denne gang 5 dachshunder som kom gjennom ”nåløyet”.

Av 13 hunder gikk 2 stk. dachshunder til premiering.

Prøvens beste dachshund ble: Dachshund strihår Jägermeister’s Ronja , eier: Kari-Anne Dingstad

Dommere var Inger Marie Højdahl, Stig Thorsen, Arild Emilsen og Arvid Fjellandsbø og Jan Lind.

 

Bevegelige blod- og fersksporprøver 

Vi har hatt bevegelige blod- og fersksporprøver gjennom hele året. Det har startet til sammen 55 stykker, fordelt på 6 ferskpor og 49 blodspor.

 

Dommere har vært Inger Marie Højdahl, Heidi Throndsen, Jan-Erik Engh, Sølvi Eriksson, Arild Emilsen, Jan Lind, og Arvid Fjellandsbø.

 

Ringtreningskurs

Ringtreningskurs ble avholdt 3. og 10. Mai ved Skullerud skole, med ca. 20 deltagende hunder. Vår instruktør var Liv Muri Ramsjø.

 

Blodsporkurs

Blodsporkurs ble avholdt ved Østmarksetra 18. og 25. mai med ca. 25 deltagere.

 

Dachsetreff 2011

Årets dachsetreff ble besluttet avlyst grunnet lite påmeldinger. Vi prøver på nytt igjen i 2012.

 

DOGS4ALL i Lillestrøm 27. og 28. november.

NDF hadde besluttet at Forbundet skulle gjenta deltagelse på rasetorget også under årets største hundebegivenhet på Lillestrøm Dogs4All som gikk på Norges varemesse 27. og 28. November.

Det var naturlig å spørre den lokalklubben som ligger nærmest om å delta med personell. De som stilte fra styret disse dager og representerte våre raser på en utmerket måte får skryt fra forbundsstyret for deltagelse på denne messen/utstillingen. En takk rettes også til medlem Lene Husby og Julianne Olsen fra Telemark DHK for flott deltagelse på stand.

 

Representantskapsmøte

Her deltok: Stig Thorsen, Lene Husby og Arild Emilsen

 

Klubbledermøte

Stig Thorsen deltok på møtet.

 

Annet 

Det er i løpet av 2011 foretatt 5 stk. ryggrøntging av hunder av klubbens medlemmer, der vi har tilbakebetalt 200,- pr. hund.

 

Økonomi 

Klubben har hatt god og stabil økonomi gjennom hele året.

Saldo pr 31.12.2011 kr 87 885,05.

 

 

 

Stig Thorsen

 

Arild Emilsen

 

Frode Opsahl

 

Tor Harestad

(Sign.)

 

(Sign.)

 

(Sign.)

 

(Sign.)

 

 

 

 

 

 

 

Turid Opsahl

 

Grazyna Anna Madra

 

Gunn C. Østby

 

 

(Sign.)

 

(Sign.)

 

(Sign.)

 

 

 Til generalforsamlingen i

Oslo og Omegn Dachshundklubb

 

 

 

REVISJONSBERETNING

Undertegnede har gjennomgått alle bilag for inntektsåret 2011.

Regnskapet er bokført meget tilfredsstillende og alle bilag er attestert

korrekt. Økonomien er bra.

Årets resultat ble på kr 8691,05.

Jeg anbefaler generalforsamlingen om å godkjenne årets regnskap.

 
Revesand, 30.1.2011

Tom Bredo Olsen

 

2010

Årsmøte

 

Ordinært årsmøte ble avholdt 28.01.2010 i Grorud samfunnshus.

Referat fra møtet finnes bakerst i årsberetningen.

 

Styret   

Styret har i perioden hatt følgende sammensetning:

 

Stig Thorsen                    : Leder

Arild Emilsen                     : Styremedlem

Turid Opsahl                     : Styremedlem

Gunn C. Østby                  : Styremedlem

Siv Mona Andersen            : Styremedlem

Frode Opsal                      : Varamedlem

Grazyna Anna Madra          : Varamedlem

 

STYREMØTER   

Det har vært avholdt 2 styremøter i 2010, i tillegg til løpende møter ved klubbens arrangementer, og jevnlig kontakt pr. telefon og mail.

Medlemmer  

Klubben har pr. 31.12.2010 - 352 tellende medlemmer til RS fordelt slik: 341 klubbmedlemmer, 10 husstandsmedlemmer og 1 æresmedlem. I tillegg har klubben 13 gratismedlemmer.

 

Utstillinger

Det har vært avholdt 2 utstillinger i 2010.

 

Den første var på Kaldbakken i Grorud Samfunnshus den 6. mars hvor Marita Krantz(S) dømte 58 voksne hunder og 24 valper.

Best in show ble dvergdachshund strihåret, Vervest’s Winn, med eier Vera Vestby.

Beste veteran ble Tilla av Rustebøle, og Kennel Larhjelm vant oppdretterklassen.

 

Utstillingen 18 september var også på Kaldbakken, og ble holdt utendørs ved Grorud samfunnshus. Dommer var Lars Hjelmtvedt (N) som dømte 22 voksne og 22 valper.

Best in show ble: NUCH NV09 Wenja’s Yade Latte. Eier Wenja Rui og Vera Vestby

 

Ordinære blodsporprøver

Det har vært avholdt 2 ordinære blodsporprøver i Østmarka i 2010.

 

Den første var søndag 13. juni. Det var påmeldt over 60 hunder, og med kun 12 spor ble det foretatt loddtrekning.

Det var 4 dachshunder som kom gjennom ”nåløyet”.

 

Av 12 påmeldte hunder gikk 7 stykker til premiering.

 

Prøvens beste dachshund ble: Dachshund Strihåret, Ch. Rondodrevets Chappo (S), med fører Dennis Becker.


Dommere var Inger Marie Højdahl, Stig Thorsen, Arvid Fjellandsbø og Arild Emilsen.

 

Den andre ordinære prøven ble avholdt søndag 29. august, med 15 påmeldte hunder, og 12 startende.

Det var denne gang 5 dachshunder som kom gjennom ”nåløyet”.

Av 12 hunder gikk 9 stk til premiering.

Prøvens beste dachshund ble: Revestreken’s Aurora, med eier og fører: Guro Svenningsen

Dommere var Inger Marie Højdahl, Stig Thorsen, Arild Emilsen og Arvid Fjellandsbø

 

Bevegelige blod- og fersksporprøver

Vi har hatt bevegelige blod- og fersksporprøver gjennom hele året. Det har startet til sammen 19 stykker, fordelt på 5 ferskpor og 14 blodspor.

 

Dommere har vært Inger Marie Højdahl, Heidi Throndsen, Jan-Erik Engh, Sølvi Eriksson, Arild Emilsen, Stig Thorsen og Arvid Fjellandsbø.

    

Ringtreningskurs

Ringtreningskurs ble avholdt 20. og 27. April ved Skullerud skole, med ca 20 deltagere. Vår instruktør var Liv Muri Ramsjø.

 

Blodsporkurs

Blodsporkurs ble avholdt ved Østmarksetra 4. 11. og 18. mai med ca. 25 deltagere.

 

Dachshundtreff 2010

Det ble i ”tradisjons tro” avhold Dachsetreff på Sandbakken i Østmarka. Den opprinnelige datoen ble flyttet til lørdag 4. september. Her er alle medlemmer av klubben velkomne. Vi grillet og hadde det sosialt, i tillegg til at vi benyttet denne samlingen til både ringtrening og sportrening.

 

DOGS4ALL på Lillestrøm 27. og 28. november.

NDF hadde besluttet at forbundet skulle gjenta deltagelse på rasetorget under årets største hundebegivenhet på Lillestrøm Dogs4All som gikk på Norges varemesse 27. og 28. November.

Det var naturlig å spørre den lokalklubben som ligger nærmest om å delta med personell. De som stilte fra styret disse dager og representerte vår rase på en utmerket måte får skryt fra forbundsstyret for deltagelse på denne messen/utstillingen.

 

Representasjonskapsmøte

Her deltok: Stig Thorsen, Turid Opsahl og Arild Emilsen

 
Klubbledermøte

Stig Thorsen deltok på møtet.

 
Økonomi

Klubben har hatt god og stabil økonomi gjennom hele året.

Saldo pr 31.12.2010 kr  79 479,10.   

 

Utmerkelser/hendelser

Stig Thorsen

 

Arild Emilsen

 

Frode Opsahl

 

Siv Mona Andersen

(Sign.)

 

(Sign.)

 

(Sign.)

 

(Sign.)

 

 

 

 

 

 

 

Turid Opsal

 

Grazyna Anna Madra

 

Gunn C. Østby

 

 

(Sign.)

 

(Sign.)

 

(Sign.)

 

 

Revestreken's Aurora

2009

Årsmøte

 

Ordinært årsmøte ble avholdt 29.01.2009 i Grorud samfunnshus.

Referat fra møtet finnes bakerst i årsberetningen.

    

Styret

Styret har i perioden hatt følgende sammensetning: 

Stig Thorsen           : Leder

Arild Emilsen           : Styremedlem

Tor Harestad           : Styremedlem

Gunn C. Østby         : Styremedlem

Lisbeth Vangeid        : Styremedlem

Turid Opsal             : Varamedlem

Terje Myrbraaten     : Varamedlem

 

Styremøter

Det har vært avholdt 2 styremøter i 2009.

 

Medlemmer

Vi har pr. 31.12.09 366 tellende medlemmer til RS fordelt slik: 356 hovedmedlemmer,

1 innbudt medlem og 9 familiemedlemmer. I tillegg har klubben 15 gratismedlemmer. Det totale medlemstallet er derfor 381 medlemmer. En pen økning fra 2008.

 

Utstillinger

Det har vært avholdt 2 utstillinger.

 

Den første var på Kaldbakken i Grorud Samfunnshus den 7 mars hvor Anne-Marit Olsen (N) dømte 60 voksne hunder og 16 valper.

Best in show ble dvergdachshund langhåret, Storfoten’s Bella, med eier Liv Bakke Jørgensen og Liv Themte.

Beste veteran ble dachshund strihåret, N S UCH N VCH Lommerusket`s Arinbjørn med eier Hilde Ro.

 

Utstillingen 19 september var også på Kalbakken, og ble holdt utendørs ved Grorud samfunnshus. Dommer var Carina Olsson (S) som dømte 51 voksne og 16 valper.

Best in show ble dachshund langhåret: AC ALEXANDER 01868/05 f. 12.09.04 med eier L.Husby, Trøgstad. A.Croff, Oslo

Beste veteran, dachshund langhåret, INT NORD Uch Acca Bacca Boncaracca med eier Tove Siljuberg.

Beste oppdretterklasse, kennel Larhjelm v/ Lars Hjelmtvedt.   

 

Ordinære blodsporprøver

Det har vært avholdt 2 ordinære blodsporprøver i Østmarka i 2009.

 

Den første var søndag 7 juni. Det var påmeldt 18 hunder, og med kun 9 spor ble det foretatt loddtrekning.

Rasene var fordelt som følger: 5 dachshunder, 1 rhodesian ridgeback, 1 welsh springer spaniel, 1 labrador retriever og 1 engelsk springer spaniel.

 

Av 9 hunder gikk 5 stykker til premiering.

 

Prøvens beste dachshund ble: Dachshund strihåret: KOLBYJAGETS BUSTER MANXSØNN , eier Tonny Fossum,  med en 2 premie

 

Dommere var Inger Marie Højdahl, Stig Thorsen og Arild Emilsen.

 

Den andre ordinære prøven ble avholdt søndag 30 august, med 30 påmeldte hunder, og 12 startende, fordelt på følgende raser:

 

9 dachshunder, 1 engelsk springer spaniel, 1 flat coated retriever og 1 parson russell terrier.

Av 12 hunder gikk 6 stk til premiering.

 

Prøvens beste dachshund ble dachshund korthåret: INT NU(V)CH VALERA’S MAIKEN , eiere Anne Christine og Petter Steen,  med en 1 premie.

 

Dommere var Inger Marie Højdahl, Stig Thorsen, Arild Emilsen og Arvid Fjellandsbø, dommeraspirant Lars Hjelmtvedt.

 

Bevegelige blod- og fersksporprøver

Vi har hatt bevegelige blod- og fersksporprøver gjennom hele året. Det har startet til sammen 37 stykker, fordelt på 4 ferskpor og 33 blodspor.

 

Dommere har vært Inger Marie Højdahl, Heidi Throndsen, Jan-Erik Engh, Sølvi Eriksson, Arild Emilsen, Stig Thorsen og Arvid Fjellandsbø, dommeraspirant Jan Lind.

    

Ringtreningskurs

Ringtreningskurs ble avholdt 28. April og 5. mai ved Skullerud skole, med ca 15 deltagere. Instruktør var Liv Muri Ramsjø.

 

Blodsporkurs

Blodsporkurs ble avholdt ved Østmarksetra 12 og 19. mai med ca. 20 deltagere.

 

Dachshundtreff 2009
Det ble i ”tradisjons tro” avhold Dachsetreff på Sandbakken i Østmarka lørdag 13. Juni. Her er alle medlemmer av klubben velkomne. Vi grillet og hadde det sosialt, i tillegg til at vi benyttet dette til siste dag av både ringtrening og sportrenings kurset.

 

DOGS4ALL på Lillestrøm 28. OG 29. november.

NDF hadde besluttet at forbundet skulle delta på rasetorget under årets største hundebegivenhet på Lillestrøm Dogs4All som gikk på Norges varemesse 28. og 29. November.

Det var naturlig å spørre den lokalklubben som ligger nærmest om å delta med personell. De som stilte fra styret disse dager og representerte vår rase på en utmerket måte får skryt fra forbundsstyret for deltagelse på denne messen/utstillingen.

 

Representantskapsmøte

Her deltok: Stig Thorsen, Gunn C. Østby og Arild Emilsen

    

Klubbledermøte

Stig Thorsen deltok på møtet.

    

Økonomi

Klubben har hatt god og stabil økonomi gjennom hele året.

Saldo pr 31.12.09 kr  89 136,81.

 

Klubben har i 2009 foretatt en del fornyelser av utstyr, og det er blant annet kjøpt inn en tilhenger til å oppbevare klubbens utstyr i tillegg til ny kaffetrakter og nytt vaffeljern

 

 

 

Stig Thorsen

 

Arild Emilsen

 

Tor Harestad

 

Lisbeth Vangeid

(Sign.)

 

(Sign.)

 

(Sign.)

 

(Sign.)

 

 

 

 

 

 

 

Turid Opsal

 

Terje Myrbraaten

 

Gunn C. Østby

 

 

(Sign.)

 

(Sign.)

 

(Sign.)