Referat fra medlemsmøtet 17. april

Referat fra medlemsmøte 17. april vedrørende RS 2012

 

 

Stemmeberettigede tilstede: 8 stk.

 

 

Sak 1:

Valg av leder for 2 år – Lars Hjelmtvedt med 7 mot 1 stemme

 

Sak 2:

Valg av to styremedlemmer for 2 år - Janne Gregersen og Tale R. Våge med 6 stemmer hver.

 

Sak 3:

Valg av to varamedlemmer for 1 år - Janne Gregersen 8, Tale R. Våge 7, Niels Brandstrup 5, Angela Barco Baron (5)

 

Sak 4:

Innkomne saker:

 

  1. Fra Nordland DHK;

Forslag om nytt regelverk for kvalifisering / deltagelse i NM blodspor

OODHK, innstilling – Prates gjennom og diskuteres på KL.

 

  1. Fra Bergen og Hordaland DHK;

Forslag om at klubbene har en felles pris på kr 400,- for deltagelse på bev. blodsporprøve, men at det er opp til hver enkelt klubb hvordan summen deles mellom klubb og dommer.

OODHK, innstilling – Vi støtter NDF styrets innstilling på RS. Dog ønsker vi å diskutere rammene under KL, for å skissere at det koster en del for klubben også, med premier, papirhåndtering etc… Vi vil foreslå en 50/50 deling.

 

  1. Fra Anne Igsi:

Forslag til krav til NJCH, drev og hi for dachshundrasene

OODHK, innstilling - Vi støtter NDF styrets innstilling, og støtter ikke forslaget.

 

  1. Fra Glåmdal og Romerike DHK:

Utstillingskrav for jaktchampionat bør endres fra to ganger Very good til Good.

OODHK, innstilling - Vi støtter NDF styrets innstilling, og støtter ikke forslaget.

 

  1. Fra Glåmdal og Romerike DHK:

Godkjent fersksporprøve bør være tellende brukspremiering for deltagelse på utstilling / tellende premiering til å kunne konkurrere om cert på utstilling.

OODHK, innstilling – Vi støtter NDF styrets innstilling, og støtter ikke forslaget.

 

  1. Fra Vestfold-Buskerud DHK

Lokalklubbene tilbakebetales kr 65,- pr medlem.

Fordeling av reisekostnader og overnatting vedr RS og KL opprettholdes og betales av den enkelte klubb etter fordelingsnøkkel som tidligere er benyttet.

OODHK, innstilling – Vi støtter det innkomne forslaget fra Vest-busk. Fordelingsnøkkelen bør revurderes.

      

  1. Fra HS:

Godkjenning av nye lover for NDF.

OODHK, innstilling – OK, vi godkjenner disse endringer.

 

Valgkomité 2012/13: Steinar VWaage og Anne Ma Lund (6 stemmer hver). Wenja Rui, vara 4 stemmer.