Ryggprosjektet

 

Røntgenundersøkelse av ryggsøylen hos dachshund.
Prøveprosjektet startet 1. mai 2002

Bakgrunn:

I samarbeid med veterinærene Øyvind Stigen og Astrid Indrebø, starter NDF 1. mai 2002 opp et prøveprosjekt med røntgenundersøkelse av ryggsøylen på dachshunder.

 

Dachshunder med mange forkalkede skiver i ryggsøylen, har lettere for å få ryggprolaps enn de med få eller ingen forkalkninger. Ved en riktig utført røntgenundersøkelse av ryggsøylen, vil man kunne slå fast hvor mange forkalkede skiver hunden har.

 

Danske undersøkelser har vist stor grad av arvbarhet når det gjelder antall forkalkede skiver. Vil man redusere risikoen for at neste generasjon dachshunder skal få problemer med ryggen, bør man unngå avl på hunder som har mange forkalkninger. Ved bedømmelsen blir følgende klassifiseringsskala benyttet:

 

Fri: Ingen forkalkede skiver

Svak grad: 1-2 forkalkede skiver

Middels grad: 3-4 forkalkede skiver

Sterk grad: 5 eller flere forkalkede skiver

 
Hundene bør primært være i alderen 2 – 3 ½ år når de røntges, da det er den alderen det er lettest å påvise forkalkede skiver. NDF har likevel åpnet for at også eldre hunder kan delta.

4-5 bilder etter nøyaktige retningslinjer

På grunnlag av informasjon fra Danmark, har Øyvind Stigen utarbeidet retningslinjer som veterinærene skal og følge ved undersøkelsen. Disse vil bli distribuert av NDF til samtlige veterinærer som har røntgenutstyr. Øyvind Stigen vil også informere om prosjektet gjennom ”Norsk Veterinærtidsskrift” (tidsskrift for Smådyrpraktiserende veterinærers forening).

Bildene skal tas etter at hunden har fastet minst 12 timer og blitt sedert (fått beroligende middel). Det skal tas minst 4 bilder av ryggens forskjellige partier på kanin- og dverg-dachshunder og minst 5 bilder av standarddachshunder.

Skjema, ID og saksgang i prøveperioden.

Det vil bli utarbeidet et skjema som hundeeier må fylle ut med hundens data og underskrive før bildene blir tatt. Veterinæren kontrollerer hundens ID-nr. og dette skjemaet skal følge røntgenbildene. NDF vil forsyne veterinærene med disse skjemaene.

 

Bilder, kopi av stamtavle og utfylt skjema sender veterinæren  sentral avlesing hos Øyvind Stigen ved Veterinærhøgskolen. Bildene og skjema oppbevares ved Veterinærhøgskolen, og NDF, eier og veterinæren får tilbakemelding om resultatene.

 

I prøveperioden vil vi søke NKKs sunnhetsutvalg om økonomisk bistand til dekning av de administrative kostnadene.

 

Vurdering av resultatene:

Etter avsluttet prøveperiode vil NDF, Øyvind Stigen og Astrid Indrebø vurdere resultatene. Er prøveprosjektet vellykket, vil vi anmode NKK om å overta framtidig registrering slik de gjør med øyelysningsresultater og HD.

 

NDF ser her en unik mulighet til å gjøre noe med dachshundens største problem – ryggprolaps. Vi håper derfor at mange dachshundeiere med hunder i ønsket alder, benytter denne sjansen til å være med på å få gjennomført et vellykket prøveprosjekt i samarbeid med vår fremste veterinærekspert på området, Øyvind Stigen. Vi er svært takknemlige for den innsats og samarbeidsvilje som både han og NKKs veterinær, Astrid Indrebø har vist oss.

Skjemaer og annen info finnes her
http://norskedachshundklubbersforbund.org/

 

Oslo og Omegn DHK vil sammen med NDF gi økonomisk støtte pålydende til sammen 400 kroner pr. hund som ryggrøntges. Disse hunder skal være i riktig alder (2 – 3,5 år). Etter fullført røntgen sendes kopi av kvittering til leder i Oslo og Omegn DHK, som vil sørge for tilbakebetaling av 400 kroner.

Ikke i "rett alder" Foto: Anette H. Lied