Vi ønsker å ta bilder på våre arrangementer og disse vil vi gjerne publisere på vår hjemmeside. I første rekke er det vinnerne, men kanskje også noen situasjonsbilder fra ringen, på sporprøver og treninger i regi av klubben.

Bildene er klubbens eiendom, men kan selvfølgelig sendes digitalt til de som ønsker det.

Hvis du ikke ønsker å bli avfotografert må du gi beskjed om dette.

 

Med hilsen styret i Oslo og Omegn DHK