Under vil dere finne de innsendte sakene og kandidatene til årets RS. fullstndig oversikt kommer i Dachshunden.

 

 

14. Innmeldte saker.

1. Fra Follo-Østfold DHK

1. Saker til behandling til i forbindelse med RS kan kun foreslås etter å ha blitt godkjent i lokalklubb eller hovedstyret.

2. Kandidater til verv i hovedstyret kan kun foreslås av valgkomiteen, hovedstyret eller lokalklubb.

Begrunnelse: Slik det er i dag, der enkeltmedlemmer kan fremme forslag både på saker og kandidater, er ikke forenelig med organisasjonsmodellen forbund.

Styret legger fram saken uten innstilling.

2. Fra Raymond Bråten.

Forslag til endring av tilleggskrav for utstillingschampionat, og endring av brukskrav for deltakelse i bruksklasse.

NKK championatregler, tilleggskravene til utstillingschampionat endres:

GRUPPE 4– DACHSHUNDER:

Samtlige dachshunder

To ganger minst 2. premie for to forskjellige dommere på

en av følgende prøver:

 - drevprøve for dachshund eller tilsvarende i et av de nordiske landene

 - hiprøve

 - blodsporprøve

 Hunder fra de øvrige Nordiske land som er utstillingschampion i hjemlandet kan

 oppnå norsk utstillingschampionat uansett hvilken jaktpremiering hunden har

 oppnådd som grunnlag for sitt nasjonale championat.

 Endres til:

 GRUPPE 4– DACHSHUNDER:

 Samtlige dachshunder:

 To ganger minst 2. premie for to forskjellige dommere på

 en av følgende prøver:

 - drevprøve for dachshund eller tilsvarende i et av de nordiske landene

 - hiprøve

 Hunder fra de øvrige Nordiske land som er utstillingschampion i hjemlandet kan

 oppnå norsk utstillingschampionat uansett hvilken jaktpremiering hunden har

 oppnådd som grunnlag for sitt nasjonale championat.

 NKKs utstillingsregler, 16. Brukskrav for deltakelse i brukshundklasse

 ”Minimum 3 premie på jaktprøve for hiprøve eller drevprøve for dachs eller minimum 3. premie på blodsporprøve tatt i ett av de nordiske land.”

 Endres til:

 ”Minimum 3 premie på jaktprøve for hiprøve eller drevprøve for dachshund.”

 Begrunnelse:

 Dagens blodsporprøveform er uegnet til å si noe om hundens avlsmessige verdi.

 Det er en fin hundesport, som er åpent for alle raser, NOX-registrerte hunder og cryptochide hunder. Altså er det ingen rasemessige egenskaper som ligger til grunn for å lykkes.

 De egenskaper som bedømmes under hi- og drevprøver, har en avslmessig verdi for

 dachshunden som jakthundrase. En styrkning av hvilke brukskrav som kreves, vil være med på å understreke at det er en jakthundrase for forvaltes.

 Det kan i denne forbindelse ses på hvilke brukskrav som kreves av jakthundrasene i Gr 6, som i en viss grad bedømmes etter lignende egenskaper (raser som gir hals ifbm forfølging av vilt), samt brukskravene som er gitt for terriere i gr 3, som nyttes som jakthunder (hi).

 Styrets innstilling: Styret støtter ikke forslaget. Styret har forståelse for ønsket om å øke interessen for hi og drev, men mener vi må finne andre måter å gjøre det på.

 3. Lovendring.

 Forslag fra styret. Lovene endres i tråd med brev fra NKK. (Vedlegg 1) (Jeg har ikke tatt med vedlegget N.W.)

 I tillegg ønsker styret å utvide valgkomiteen med ekstra varamedlem for å gjøre komiteen mindre sårbar.

 15. Valg.

 Valg av nestleder

 Valg av styremedlem

 Valg av to vararepresentanter

 Valg av revisor

 Valg av valgkomité på tre medlemmer og en vararepresentant

 Valgkomiteens innstilling:

 Leder: Bjørn G. Pettersen. Ikke på valg

 Nestleder: Cecilie Antoinette Vardvik

 Styremedlem: Anne Igsi

 Styremedlem: Åge Solberg, Ikke på valg

 Styremedlem: Anne Bergsengene. Ikke på valg.

 Varamedlem: Petter Steen

 Varamedlem: Inger Marie Høydal

 Alle er forespurt og har gitt uforbeholdent positivt svar.

 Wenja Rui   Anne Ma Lund

 (Sign)         (Sign)

 

Foreslåtte kandidater til NDFs valg 2013

 Forslagsstillere: Vestfold Buskerud Dachshundklubb, Aust Agder Dachshundklubb, Lene Normand Jensen, Vera Vestby, Anita Solberg, Åge Solberg, Tor Atle Madsen, Lars Hjelmtvedt og Anne Kari Ravlo.

 Nestleder: Cecilie Vardvik

 Styremedlem: Cecilie Vardvik

 Varamedlem: Cecilie Vardvik

 Forslagsstillere: Glåmdal og Romerike Dachshundklubb, Telemark Dachshundklubb,

 Julianne Olsen.

 Nestleder: Steinar Waage

 Styremedlem: Steinar Waage

 Forslagsstillere: Aust-Agder Dachshundklubb, Anne Croff, Vera Vestby.

 Styremedlem: Anne Igsi

 Varamedlem: Anne Igsi

 Forslagstiller: Tor Atle Madsen.

 Varamedlem: Petter Steen.

 Forslagstillere: Anne Croff, Vera Vestby.

 Varamedlem: Inger Marie Højdahl.

 Forslagsstillere: Glåmdal og Romerike Dachshundklubb.

 Varamedlem: Tale R. Waage.

 Forslagsstiller: Bergen og Hordaland Dachshundklubb

 Varamedlem: Kjersti Grimstad.

 Valg av medlem og varamedlem til valgkomiteen.

 Styrets forslag: Torfinn Thomassen, Torgrim Furuhaug, Kirsten Næss.

 Presentasjon av kandidatene:

 Cecilie Vardvik:

 Er 40 år. Jeg har de siste 12 årene vært aktivt engasjert i dachshund, gjennom egne hunder og ikke minst i organisasjonen. Jeg har vært medlem av hovedstyret i 4 år som styremedlem 06-09, medlem av valgkomiteen og i sunnhetsutvalget.

 I min lokalklubb, Aust-Agder har jeg sittet som leder, nestleder og styremedlem siden 2002. Jeg har også 6 års erfaring som styremedlem fra det private næringsliv.

 Selv har jeg fire hunder, 3 standard langhår og en gråhund. Kennelnavnet er Vardviken, men har kun hatt et kull til nå. Hovedinteressen min er utstilling, men har stort engasjement for hi og spor. Jeg har vært autorisert dommer for ettersøk siden 2004.

 Motivasjonen for å stille til valg er at jeg føler jeg har noe å tilføre styret og at jeg ønsker et åpent og inkluderende forhold mellom hovedstyret og lokalklubbene.

 Inger Marie Højdahl

 Er 62 år og gift med Svein Nordang. Vi bor i Oslo. Da det ble krav om ettersøkshund på jakt på klovvilt kjøpte vi vår første dachshund - langhåret dvergdachs - av kennel Geiteryggen i 1990. Har drevet aktivt med sportrening av egne og valpekjøperes hunder etter det, og hundene våre brukes som ettersøkshunder på eget jaktterreng. Vi har gjennom flere år vært aktive på utstilling og har en del gode resultater å vise til. Har drevet et lite oppdrett av langhåret dvergdachs siden 1994 under kennelnavnet Rustbøle, oppkalt etter gården vår i Nore og Uvdal hvor vi har vårt jaktterreng. Har i tillegg en gordonsetter og en engelsksetter som brukes på rypejakt og høyfjellsprøver.

 Jeg er spordommer og har vært leder av Oslo og Omegn Dachshundklubb og nestleder i NDF.

 Har ikke vært aktiv i klubbsammenheng på noen år nå, bortsett fra som dommer på Oslo og Omegn Dachshundklubb sine sporprøver. Vil gjerne gjøre en innsats for NDF igjen.